Akiho Yoshizawa đổi nghề mẫu ảnh qua diễn viên JAV trong hôm đầu tiên làm việc