chịch xã giao với khách hàng để công việc thuận lợi hơn Minami Hatsukawa