chim bố to hơn thằng con bố đúng không Natsuki Takeuchi