cô cậu cứ địt nhau đi tôi chỉ xem thôi chứ không nhìn đâu