đây là vị khách thứ 3 mà Nono Yuki đã chịch xã giao cùng