đưa em đi chơi rồi dụ em vào nhà nghỉ nện phê chim