samurai Riona Mana bị khuất phục trước con cu bự của thầy giáo