Anh phóng viên da đen giúp đỡ em gái nhật trong cơn nứng cuồng dại