Mới vào nghề idol múp Natsumi Hayakawa còn hơi ngại và bỡ ngỡ